Om mig...


Soundhealing är min passion.

Yogan förenar alla delar av mig.

Reiki är min universella energikälla.

Akupressur är energimedicinen jag arbetar med.


Jag är diplomerad Akupressör och stress terapeut (Axelssons i Göteborg) samt diplomerad Reiki Master och diplomerad Yogalärare.

Under mina 20 år som yogalärare har jag fördjupat mig och utbildat mig inom flera olika traditioner inom meditation, yoga, breathework och soundhealing. Du kan läsa mer om detta på min hemsida www.yogalovegong.se

Min viktigaste uppgift när du kommer till mig är att skapa ett tryggt space för dig, för upplevelsen av energitransformation samt att inspirera dig till insikten om din egna kreativa potential och självläkande förmåga.


För kännedom:

1, Jag är inte läkare eller psykolog och ställer således inga diagnoser eller analyserar specifika medicinska problem/utmaningar. I Akupressur och Reiki behandlar man personen som helhet. 

2, Jag har 100% sekretess.

3, Akupressur och Reiki ersätter inte läkarvård eller medicinska ordinationer men fungerar bra som komplement till annan vårdbehandling.