Jag skapar space för energi transformation.

För återhämtning och läkning. 

För kropp, sinne och själ. 

För livet - i balans - Yin & Yang.